100_1833

 

Λειτουργούν ατομικά και ομαδικά προγράμματα εποπτείας σε ψυχοθεραπευτές με ενδιαφέρον στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ατόμου, ομάδας ή ζεύγους και οικογένειας και για θεραπευτές μέσω τεχνών – χοροθεραπεία, δραματοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, εικαστική θεραπεία.

Εστιάζονται και διερευνούνται θέματα σχετικά με την τεχνική και στρατηγική των παρεμβάσεων, του πλαισίου, της θεραπευτικής σχέσης, της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης του θεραπευτή και της αντιμεταβίβασης του επόπτη, και άλλων σχετικών θεμάτων θεωρίας και πρακτικής.

Στην ομαδική εποπτεία μπορούν να συμμετέχουν και νέοι θεραπευτές που δεν έχουν ακόμη αρχίσει να βλέπουν πελάτες με σκοπό την διεύρυνση των γνώσεών τους και την καλύτερη επαγγελματική τους προετοιμασία.

Υπάρχει και η δυνατότητα για ατομική εποπτεία μέσω Skype.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου