Στην ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ η σχέση του ζεύγους είναι αυτή που γίνετε ο κυρίως θεραπευόμενος, καθώς το ζευγάρι μαζί με τον θεραπευτή εξετάζουν τι συνεισφέρει σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο στη σχέση ο κάθε σύντροφος. Αναλύοντας και κατανοώντας τα ασυνείδητα μοτίβα αλληλεπίδρασης το ζευγάρι αναπτύσσει πιο αποτελεσματικές μεθόδους κατανόησης των διαφόρων θεμάτων που καταστούν τη σχέση…

A dissertation presented to the faculty of The Laban Centre for Movement and Dance in partial fulfilment of the requirements for the degree Master of Arts in Dance Movement Therapy by Dimitrios Zachos November 1995 ABSTRACT The aim of this study is to explore schizophrenic patients’ use of the Greek form of traditional dance in…

Η χοροθεραπεία / ψυχοθεραπεία μέσω κίνησης – χορού ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τεχνών μαζί με την μουσικοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και την εικαστική θεραπεία και είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της εκφραστικής κίνησης και του χορού μέσα από την οποία το άτομο μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης. Η χοροθεραπεία…

  Πως μπορώ να γίνω χοροθεραπευτής ? Αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση που δέχομαι απο νέους ανθρώπος που επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Χοροθεραπευτή / ψυχοθεραπευτή μέσω κίνησης (Dance Movement Psychotherapist). Η σπουδή αυτή γίνεται μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο Master σε πανεπιστήμια το εξωτερικού μιας και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε κάποιο Ελληνικό…

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Οι χοροθεραπευτές δουλεύουν απευθείας με το σώμα και την κίνηση σε άτομα τα οποία δεν μπορούν να συσχετιστούν με το περιβάλλον τους και να επικοινωνήσουν με φυσιολογικά αποδεκτούς τρόπους. Οι ακραίες συναισθηματικές διαταραχές είναι εμφανείς στην κινητική συμπεριφορά του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, η σοβαρή αποδιοργάνωση της προσωπικότητας, χαρακτηριστικό της σχιζοφρένιας, αντανακλάται…

Τα βρέφη, τα παιδιά και οι έφηβοι μοιράζονται το φαι¬νόμενο μιας ραγδαίας αλλαγής του σώματος με την οποία βιώ¬νουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο και μέσω της οποίας ολο¬κληρώνουν τις βιολογικές, συναισθηματικές και νοητικές δια¬δικασίες. Οι δημιουργικές και αυθόρμητες πλευρές της κινητι¬κής θεραπείας προσφέρουν ένα φυσικό θεραπευτικό τρόπο ει¬δικά κατάλληλο για την ανάπτυξη του σωματοκεντρικού βρέ¬φους,…

Τι είναι η χοροθεραπεία Η χοροθεραπεία / ψυχοθεραπεία μέσω κίνησης – χορού ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τεχνών μαζί με την μουσικοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και την εικαστική θεραπεία και είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της εκφραστικής κίνησης και του χορού μέσα από την οποία το άτομο μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης…

Είμαι χοροθεραπευτής, δουλεύω αρκετά χρόνια με παιδιά με RS, και θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα για το πώς χρησιμοποιώ την χοροθεραπεία με RS παιδιά. Πολύ συχνά η μουσικοθεραπεία αναφέρεται στα θεραπευτικά πλάνα των παιδιών με RS. Η χοροθεραπεία είναι επίσης μέλος της ομάδας των θεραπειών μέσω τεχνών (μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία, εικαστική θεραπεία και δραματοθεραπεία περιλαμβάνονται…

© 2014 Dimitrios Zachos
Top
Follow me: