02
Μάρτιος
15:00 — 14:30
Zavod Plesni Epicenter
Tbilisijska 59

Ljubljana, Σλοβενία
115€-135€