Είμαι χοροθεραπευτής, δουλεύω αρκετά χρόνια με παιδιά με RS, και θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα για το πώς χρησιμοποιώ την χοροθεραπεία με RS παιδιά.
Πολύ συχνά η μουσικοθεραπεία αναφέρεται στα θεραπευτικά πλάνα των παιδιών με RS. Η χοροθεραπεία είναι επίσης μέλος της ομάδας των θεραπειών μέσω τεχνών (μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία, εικαστική θεραπεία και δραματοθεραπεία περιλαμβάνονται σ’ αυτή την ομάδα).
Η χοροθεραπεία χρησιμοποιεί την κίνηση του σώματος θεωρώντας την μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Το παιδί μαθαίνει μέσα από την κινητική εμπειρία, αναπτύσσει το εγώ του, πρωταρχικά επικοινωνεί μέσω της μη-λεκτικής επικοινωνίας με το περιβάλλον του και εξελίσσετε σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
Η χοροθεραπεία είναι ιδιαίτερα βοηθητική στα άτομα με RS διότι η μεγαλύτερη δυσκολία τους εκδηλώνετε στην κίνηση και στην κινητική ανάπτυξη, στην απώλεια κινητικών ικανοτήτων οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα της επικοινωνίας.
Στην χοροθεραπεία η κίνηση του σώματος είναι το κύριο εργαλείο επικοινωνίας και θεραπευτικής παρέμβασης. Το παιδί ωφελείται από την σωματογνωσία, τον συντονισμό, την χαλάρωση, μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί το σώμα της, να εξερευνεί νέες καταστάσεις, να αυτοσχεδιάζει, να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, να αναγνωρίζει και να εκφράζει εσωτερικές της συναισθηματικές καταστάσεις και να επικοινωνεί μέσω της μη-λεκτικής επικοινωνίας.
Η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της και του θεραπευτή είναι κεντρικής σημασίας.
Ο χοροθεραπευτής την κατανοεί, επικοινωνεί μαζί της, τον εμπιστεύεται και πολλές φορές γίνετε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της και του περιβάλλοντος.
Αυτά είναι μερικά παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιώ την χοροθεραπεία στα άτομα με Rett Syndrome.
Είμαι στην διάθεση οποιουδήποτε θέλει περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μου

© 2014 Dimitrios Zachos
Top
Follow me: