100_1833

 

Ο συνδυασμός της δημιουργικής κινητικής έκφρασης και της λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας με την ψυχαναλυτική θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί τον βασικό πυλώνα της θεραπευτικής παρέμβασης είτε είναι σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, και απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες καθώς και σε οικογένειες ή ζευγάρια.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι

  • ατομική θεραπεία ενηλίκων
  • ατομική θεραπεία παιδιών
  • ομαδική θεραπεία ενηλίκων
  • ομαδική θεραπεία παιδιών
  • οικογενειακή θεραπεία
  • θεραπεία ζεύγους
  • εκπαιδευτικά προγράμματα – σεμινάρια

 

American Dance Therapy Association (ADTA) Informational Slide Show (video)

 

video dmt

workshop3

η ψυχοθεραπεία μέσω κίνησης – χορού / χοροθεραπεία απευθύνεται

• Στον καθένα που βιώνει συναισθηματικά προβλήματα, πίεση, άγχος

• Σε ανθρώπους που θέλουν ν’ αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες επικοινωνίας, την εξερεύνηση ή την κατανόηση του εαυτού τους

• Σε ανθρώπους που ίσως κάποια συναισθήματα ή εμπειρίες τους βρίσκουν πολύ δύσκολο να τα εκφράσουν μόνο με λέξεις, ή σε αυτούς που αποφεύγουν το συναίσθημα ή συγχέουν τα ζητήματα όταν χρησιμοποιούν τις λέξεις

• Σε ανθρώπους που τα προβλήματά τους επιδρούν σε σωματικό επίπεδο, σε διαταραχή της εικόνας του σώματος, σε δυσκολίες στην κίνηση όπως ένταση ή μπλοκάρισμα σε κάποιες περιοχές του σώματος, ασυνήθιστες κινήσεις ή άγχος σχετικά με την απόσταση, σωματική επαφή ή εμπιστοσύνη

• Σε ανθρώπους που διανύουν συγκεκριμένες περιόδους πίεσης και άγχους όπως αυτές που σχετίζονται με απώλεια προσώπων ή μεταβατικές περίοδοι ή περίοδοι αλλαγής

• Σε ανθρώπους που ανησυχούν ότι τα προβλήματα που αισθάνονται συνεχίζονται για πάρα πολύ καιρό, ή σε αυτούς που αισθάνονται ότι «τα πράματα δεν πάνε καλά» γι αυτούς, την σχέση τους ή την οικογένειά τους

Τα οφέλη από την χοροθεραπεία:

• Βελτίωση της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής αυτονομίας

• Κατανόηση των δεσμών μεταξύ σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς

• Βελτίωση προσαρμοστικότητας

• Έκφραση και διαχείριση επίπονων σκέψεων και συναισθημάτων

• Μεγιστοποίηση πηγών επικοινωνίας

• Διαχείριση των εσωτερικών αποθεμάτων μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι

• Κατανόηση της επίδρασης του εαυτού μας στους άλλους

• Συσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική πραγματικότητα

• Συναισθηματικές, νοητικές και/ή φυσικές αλλαγές

• Ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης

• Βοήθεια του ατόμου να διαχειριστεί συναισθήματα που εμποδίζουν την μάθηση

• Ανάπτυξη ικανοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης

 

 

workshop4

 

 

workshop6

ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

 

 

 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Οι χοροθεραπευτές δουλεύουν απευθείας με το σώμα και την κίνηση σε άτομα τα οποία δεν μπορούν να συσχετιστούν με το περιβάλλον τους και να επικοινωνήσουν με φυσιολογικά αποδεκτούς τρόπους.

Οι ακραίες συναισθηματικές διαταραχές είναι εμφανείς στην κινητική συμπεριφορά του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, η σοβαρή αποδιοργάνωση της προσωπικότητας, χαρακτηριστικό της σχιζοφρένιας, αντανακλάται στις διασπασμένες και χωρίς ροή χειρονομίες και στάσεις του σώματος ενώ ένα καταθλιπτικό άτομο μπορεί να βυθιστεί στην νωθρότητα και την ακινησία. Ο κινητικός θεραπευτής δουλεύει απευθείας πάνω σ’ αυτές τις δυσπροσάρμοστες κινητικές καταστάσεις.

Μέσω των ομαδικών κινητικών αλληλεπιδράσεων και σε ένα ασφαλές περιβάλλον, η σωματική έκφραση των βαθύτερων υψηλά φορτισμένων συναισθημάτων μπορεί να γίνει μια κατάλληλη λεκτική έκφραση καθώς το άτομο προχωρά σε ένα υψηλότερο λειτουργικό επίπεδο. Περαιτέρω, οι κινητικές εμπειρίες εκμαιεύουν καταπιεσμένη ενέργεια, προσωπικούς οραματισμούς και εικόνες τις οποίες το άτομα αναπτύσσει και εξερευνά στην θεραπεία. Επίσης, αποκαλύπτονται μοτίβα συμπεριφοράς και πολύ συχνά οι ασθενείς αποκτούν την ικανότητα να μορφώνουν αντίληψη και να ανακαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ αυτής της συμπεριφοράς και του εσωτερικού τους κόσμου.

Στις περιπτώσεις όπου το «εγώ» των ασθενών είναι ισχυρότερο, ο κινητικός θεραπευτής εστιάζει στην ανάπτυξη της ευαισθησίας των συναισθηματικών καταστάσεων και αυξάνει την γνώση των αλληλεπιδράσεων και σχέσεων του ασθενή με τους άλλους. Μέσω νέων κινητικών δυναμικών προσφέρονται στον ασθενή πηγές για εναλλακτικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης. Επίσης, η λεκτική διαδικασία ενοποιεί τις σκέψεις, τα αισθήματα και την δραστηριότητα καθιστώντας ικανό το άτομο να αφομοιώνει νοητικά το νόημα το οποίο έχει ανακαλύψει πρακτικά μέσω της κίνησης.

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

αρχείο λήψης (2)

Παιδιά και Ενήλικες

ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ. Σε μια κοινωνία οργανωμένη μόνο για άτομα που έχουν ανέπαφες και χρησιμοποιούν και τις πέντε αισθήσεις τους η απουσία ή η απώλεια μιας ή και περισσοτέρων αισθήσεων προκαλεί ειδικά προβλήματα για θεραπεία. Τα άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής απαιτούν εντατική θεραπεία και αν πρόκειται για παιδιά απαιτούνται μοναδικές

παρεμβατικές τεχνικές όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Ένα τυφλό μωρό χρειάζεται να του δοθεί εξωτερικό ερέθισμα για να σηκώσει το κεφάλι του, πρέπει να παροτρυνθεί για να εξερευνήσει τον χώρο και να του δοθούν ευκαιρίες για να εκφράσει τον θυμό του, κάτι που είναι απαραίτητο για την φυσιολογική ανάπτυξη. Παρόμοια, το κουφό παιδί πρέπει να προσαρμοστεί σ’ έναν κόσμο στο οποίο η γλώσσα του ήχου και του λόγου ποτέ δεν μπορεί να κατανοηθεί ολοκληρωτικά.

Η εικόνα του σώματος, η αναγνώριση διαφόρων μελών του σώματος, και η μη λεκτική επικοινωνία είναι όλα μέρη της θεραπευτικής αγωγής που χρησιμοποιεί σ κινητικός θεραπευτής ώστε να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικα-νότητές τους στο μέγιστο. Τυφλά αλλά και κουφά άτομα που έχασαν αυτή τους την αίσθηση κατά την διάρκεια της ζωής τους παρουσιάζουν παρόμοια αλλά και ξεχωριστά προβλήματα για παρέμβαση. Αίσθημα απώλειας, συχνά μελαγχολία πρέπει να δουλευτούν παράλληλα με νέα ζητήματα κινητικότητας, επικοινωνίας, προσωπικής αναγνώρισης και ανεξαρτησίας. Δουλεύοντας στο κινητικό επίπεδο, είτε ατομικά είτε ομαδικά, επανακαθίσταται μια αίσθηση ζωτικότητας και αυτονομίας. Ταυτόχρονα η απευθείας σωματική δράση προσφέρει μια ευκαιρία για πειραματισμό με νέες έννοιες του χώρου, νέους τρόπους επικοινωνίας και ανανεωμένες φυσικές ακεραιότητες.

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. Η χοροθεραπεία συμπληρώνει την δουλειά άλλων ειδών θεραπείας μέσω της ανάπτυξης της κιναισθητικής αντίληψης, του προσανατολισμού στο χώρο, της προσοχής και της υπομονής. Ενώ οι ασθενείς εξερευνούν τις σωματικές τους δυνατότητες βοήθιουνται να αναπτύξουν κινητικά μοτίβα και δυναμικές οι οποίες βοηθούν στην αναπλήρωση του σωματικού τους μειονεκτήματος. Άτομα που πρόσφατα απέκτησαν κάποιο σωματικό μειονέκτημα βιώνουν συναισθηματικές αντιδράσεις στην απώλεια της φυσικής τους λειτουργίας με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η εξάρτησή τους από άλλους. Ο χοροθεραπευτής δουλεύοντας απευθείας στο σωματικό επίπεδο κινητοποιεί τις φυσικές και συναισθηματικές πηγές του ατόμου με σκοπό να διευκολύνει την συναισθηματική έκφραση και να αυξήσει την αυτοεκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την ανεξαρτησία.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Χαρακτηριστικό των ατόμων που πάσχουν από διαταραχές της διατροφής (π.χ. ανορεξία, βουλιμία) είναι η παρα¬μόρφωση της εικόνας που έχουν για το σώμα τους, και η λανθασμένη αντίληψη όσο αφορά το σωματικό τους μέγεθος και τα σωματικά τους όρια. Σαν αποτέλεσμα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση με αντίκτυπο σε προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτά τα άτομα συχνά έχουν δυσκολία στο να αναγνωρίζουν την συναισθηματική τους κατάσταση. Επίσης, προσπαθούν να διαχωρίσουν τις σωματικές τους αισθήσεις και το επακόλουθο χάσιμο των σωματικών τους λειτουργιών.

Η χοροθεραπεία δουλεύει απευθείας με το σώμα, χρησιμοποιεί την κινητική δράση και αλληλεπίδραση για να αναπτύξει το άτομο μια πιο ρεαλιστική αντίληψη για το σώμα και για τον εαυτό του. Τα άτομα βοήθιουνται να αναγνωρίσουν την ένταση στο σώμα τους το σημάδι μιας προβληματικής κατάστασης με αποτέλεσμα να αντικαταστούν τις αυτοκαταστροφικές τους πράξεις με πιο υγιείς επιλογές και ελέγχους των καταστάσεων.

Ο ευχάριστος αυθορμητισμός της κινητικής θεραπείας προσφέρει μια ευκαιρία στο άτομο να βιώσει το σώμα του σαν μια πηγή σημαντικής ικανοποίησης παρά σαν μια πηγή συνεχών προβλημάτων. Επιπροσθέτως, τα άτομα αποκτούν μια εμ¬πειρία στενής σχέσης μέσα στην θεραπεία η οποία προσφέρει μια διαφορετική άποψη των διαπροσωπικών σχέσεων από την απομόνωση που συνήθως νιώθουν.

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών προστατεύουν τους εαυτούς τους από οδυνηρά εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα χρησιμοποιώντας ναρκωτικές ουσίες.

Γενικά, δεν μπορούν να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και συχνά οι πιο αρχέγονες δυνατότητες για ευχαρίστηση αναστέλλονται. Μέχρι την στιγμή που θα φτάσουν σε κάποια κέντρα θεραπείας και απεξάρτησης οι χρήστες υποφέρουν από τις συνέπειες των ουσιών που χρησιμοποιούν και σε σωματικό και σε ψυχικό επίπεδο. Κατά την διάρκεια της απεξάρτησης χρειάζεται άμεση και εποικοδομητική εξέταση και έκφραση του σωματικού αλλά και του ψυχικού πόνου.

Η χοροθεραπεία σε ομάδες προσφέρει στα άτομα μια πολύπλευρη ευκαιρία εξέτασης και έκφρασης καθώς τα άτομα αναφερόμενα στο σώμα και στο πνεύμα μέσα από μια εντατική έρευνα πρώτα κατανooύν και αργότερα αλλάζουν τέτοιες συμ-περιφορές σι οποίες νωρίτερα τους οδήγησαν στην αυτοκαταστροφή. Μερικοί χρήστες έχουν αναπτύξει τέτοιες λεκτικές ικανότητες τις οποίες χρησιμοποιούν για να αποφύγουν την ευθύνη των πράξεών τους. Η μη λεκτική ευθύτητα της κινητικής θεραπείας δεν επιτρέπει αυτή την αποφυγή ενώ ταυτόχρονα κρατά τα άτομα προσγειωμένα στην πραγματικότητα όταν αυτά διαμορφώνουν νέες συμπεριφορές αντιμετώπισης των καταστάσεων. Άλλοι πάλι που οι λεκτικές τους άμυνες δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες, μπορούν να δουλέψουν πλάι με άλλα μέλη της ομάδας που είναι πιο ικανά να εκφράζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια. Η κινητική θεραπεία, της οποίας βασικό αξίωμα είναι ότι το σώμα και το πνεύμα αποτελούν μια ολότητα και δεν διαχωρίζονται, προσφέρει μια μοναδική θεραπευτική ευκαιρία για τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Αδράνεια, κοινωνική απομόνωση, και ζητήματα απώλειας και αλλαγής είναι συνήθως τα προβλήματα των ηλικιωμένων, είτε αυτοί διαμένουν στην κοινωνία είτε σε κάποια ιδρύματα.

Η ομαδική χοροθεραπεία προσφέρει μια ατμόσφαιρα φυσικής και ψυχολογικής ασφάλειας μέσα στην οποία οι ηλικιωμένοι μπορούν να ξανακερδίσουν μια αίσθηση προσωπικής αξίας και ένα μέτρο αναζωογόνησης.

Μέσω της θεραπείας προσφέρεται μια δομή έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, για να μοιραστούν τις εμπειρίες της ζωής τους και για να εκφράσουν α συναισθήματά τους. Κατά την διάρκεια της θεραπείας σαστισμένα άτομα που παίρνουν μέρος σε κινήσεις οι οποίες τους θυμίζουν δεξιοτεχνίες του παρελθόντος μπορεί να γίνουν πιο σβέλτοι και οργανωμένοι. Καθώς ο κινητικός θεραπευτής ενθαρρύνει την διαδικασία την αναπόλησης και της έκφρασης των συναισθημάτων που συνοδεύουν την αναπόληση, η ομάδα απελευθερώνει ένα αίσθημα ενεργητικής δράσης και μια αίσθηση ευχαρίστησης του εδώ και τώρα. Με το πέρασμα του χρόνου τα άτομα της ομάδας αποκτούν ένα αίσθημα ότι ανήκουν κάπου, τους προσφέρεται η ευκαιρία για κοινωνικές επαφές, αμοιβαία υποστήριξη και ανταλλαγές.

 

 

 

slideshow-image02

100_1854

ΒΡΕΦΗ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ

Τα βρέφη, τα παιδιά και οι έφηβοι μοιράζονται το φαι¬νόμενο μιας ραγδαίας αλλαγής του σώματος με την οποία βιώνουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο και μέσω της οποίας ολοκληρώνουν τις βιολογικές, συναισθηματικές και νοητικές διαδικασίες. Οι δημιουργικές και αυθόρμητες πλευρές της κινητικής θεραπείας προσφέρουν ένα φυσικό θεραπευτικό τρόπο ειδικά κατάλληλο για την ανάπτυξη του σωματοκεντρικού βρέφους, παιδιού, ή εφήβου.

ΒΡΕΦΗ. Εξελιγμένες τεχνικές επιτρέπουν σήμερα την διάγνωση από την βρεφική ηλικία ενός μεγάλου εύρους περιπτώσεων όπως σύνδρομο DOWN, αδυναμία όρασης, ακοής, αναπτυξιακή καθυστέρηση κ.τ.λ. Επειδή η έμφαση της κινητικής θεραπείας βρίσκεται στην μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να γίνει η πιο κατάλληλη μορφή θεραπείας για τέτοια παιδιά.

Ο χοροθεραπευτής χρησιμοποιεί συγκεκριμένες παρεμβατικές τεχνικές ανάλογα με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού και την αδυναμία του. Παραδείγματος χάρη, ερέθισμα σε ένα υποκινητικό παιδί n προσοχή και εστίαση σε κάποιο υπερκινητικό παιδί προσφέρεται μέσα σε μια αμοιβαία κινητική αλληλεπίδραση. Eπιπρoσθέτως, ο χοροθεραπευτής μπορεί να συμπεριλάβει και τους γονείς μέσα στην θεραπευτική διαδικασία δίνοντάς τους την δυνατότητα να συναλλαγούν με τα συναισθήματα που έχουν για το παιδί τους, όπως επίσης να τους προσφέρει τεχνικές για μια πιο ενημερωμένη και υγιή σχέση γονέα – παιδιού.

Πρόγραμμα πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ηλικίας μέχρι 3 ετών.

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ερευνητικά πως καθοριστικό ρόλο στην πρόγνωση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος παίζει η έγκαιρη – όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο – παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Το πρόγραμμα πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα διαταραχής αυτιστικού φάσματος έως 3 ετών και στις οικογένειές τους.

Συνδυάζει τεχνικές της ψυχοθεραπείας μέσω της κίνησης (dance movement psychotherapy) και της ψυχοδυναμικής οικογενειακής θεραπείας. Με τεχνικές μη-λεκτικής επικοινωνίας το παιδί συναντάται σ ένα πρώιμο μη λεκτικό στάδιο επικοινωνίας και κατόπιν εξελίσσεται. Καθοριστικής σημασίας στην μέγιστη βελτίωση είναι η εμπλοκή των γονέων σε όλη την θεραπευτική διαδικασία.

ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ. Τα αυτιστικά παιδιά χαρακτηρίζονται από την αδυναμία τους να διαμορφώσουν διαπροσωπικές σχέσεις και να αλληλεπιδράσουν κατάλληλα με το περιβάλλον. Συχνά χωρίς να μιλάνε, αυτά τα παιδιά μπορεί να απασχολούνται με παράξενες, επαναλαμβανόμενες κινητικές συμπεριφορές οι οποίες αυξάνουν την απομόνωσή τους

Ο χοροθεραπευτής χρησιμοποιεί την κίνηση του σώματος για να έρθει σε επαφή και να δημιουργήσει μία θεραπευτική σχέση με το παιδί. Χαρακτηριστικά στοιχεία της κίνησης του παιδιού είναι ο καθρεπτισμός της κίνησης, η δημιουργία κάποιας προσωπικής του σειράς κινήσεων η οποία το καθησυχάζει λόγω της οικειότητας και της αποδοχής που έχει το παιδί με αυτή. Ξεκινώντας από αυτή την μοναδική κινητική συμπεριφορά ο κινητικός θεραπευτής συναντά το παιδί σε ένα πρωταρχικό, μη λεκτικό επίπεδο και από εκεί το παιδί μπορεί να εξελιχθεί αυξάνοντας την αυτογνωσία ταυ και ανακαλύπτοντας νέες ικανότητες για να αντιμετωπίσει το περιβάλλον.

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχουν παραμορφωμένη ή ανολοκλήρωτη εικόνα του σώματός τους, προβλήματα αντίληψης, φτωχή ισορροπία και προσανατολισμό, και πολύ συχνά προβλήματα συμπεριφοράς. Επίσης, αυτά τα παιδιά μπορεί να έχουν μια εξαιρετικά φτωχή γνώμη για τον εαυτό τους, η οποία επιβραβεύεται και από τις συνεχείς αποτυχίες στο σχολείο. Η χοροθεραπεία δουλεύει ακριβώς πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα.

Ο χοροθεραπευτής δουλεύει με τις ανέπαφες ικανότητες του παιδιού, τονίζοντας την ευχαρίστηση της σωματικής δράσης, ενώ προσφέρει κινητικές εμπειρίες οι οποίες σχετίζονται με τις διαστάσεις και το σχήμα του σώματος, με τον προσανατολισμό των μελών του σώματος, με την οργάνωση ταυ χώρου, όπως επίσης με τον έλεγχο των παρορμήσεων και την κατάλληλη έκφραση των συναισθημάτων.

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Τα παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές παρουσιάζουν διαταραχές στην συμπεριφορά τους, όπως επίσης και στις σύνθετες νοητικές λειτουργίες. Η δυσκολία του παιδιού στο να εκφράζει τις εμπειρίες της ζωής ξεπερνιέται μέσω της κίνησης η οποία μεταμορφώνει αυτή την δυσκολία τη παιδιού σε συμβολική πράξη. Έτσι, η χοροθεραπεία μπορεί να γεφυρώσει τον χαοτικό κόσμο του παιδιού με την εξωτερική πραγματικότητα. Ασφαλείς και ευχάριστες κινητικές αλληλεπιδράσεις χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης και προσφέρεται μια νέα ευκαιρία για ανάπτυξη περνώντας απ’ όλα τα αναπτυξιακά στάδια.

ΕΦΗΒΟΙ. Σημαντικές φυσιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Πιθανά προβλήματα αυτής της ηλικίας είναι η σύγχυση της εικόνας που έχουν οι έφηβοι για τον εαυτό τους και της σεξουαλικής τους ταυτότητας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ασταθής σωματική ει¬κόνα, χαμηλό έλεγχο των παρορμήσεων και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η κινητική θεραπεία προσφέρει ένα ασφαλές, και με κατάλληλο για την ηλικία παιχνίδι, περιβάλλον μέσα στο οποίο ψυχολογικές συγκρούσεις μπορούν να αναγνωριστούν και να δoυλευτoύν. Μέσω της κινητικής δράσης και αλληλεπίδρασης η σωματική εικόνα και η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους σταθεροποιείται. Aισθήματα σύγxησnς εκφράζoνται και κατάλληλοι ρόλοι και συμπεριφορές ενηλίκων δοκιμάζονται συμβολικά.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αν και η κάθε προσωπική ανικανότητα παρουσιάζει ειδικά προβλήματα, όλα τα άτομα με ανικανότητες – αναπηρίες αντιμετωπίζουν μοναδικά φυσικά και συναισθηματικά εμπόδια ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν αλλά και να επεκτείνουν το λειτουργικό τους επίπεδο. Η χοροθεραπεία προσφέρει ένα μέσο με το οποίο το άτομο μπορεί να επανακτήσει μια ανέπαφη σωματική εικόνα και μια αίσθηση του εαυτού του.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. Τα άτομα με εγκεφαλικές βλάβες αντιμετωπίζουν ισόβιες πιθανές ανικανότητες στο φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό τομέα. Η αποκατάσταση και η θεραπεία συναντά τα ψυχολογικά και τα φυσικά τραύματα ταυτόχρονα. Οι δραστηριότητες της κινητικής θεραπείας εστιάζουν απευθείας στην ενοποίηση της αισθητήριας λήψης και της επίγνωσης του σώματος. Με τέτοιους ασθενείς ο χοροθεραπευτής δουλεύει πάνω στο ζήτημα του χρόνου, του χώρου και της κατεύθυνσης στο χώρο. Τα άτομα βοηθούvται στο να εστιάζουν, να διατηρούν την προσοχή και να επεξεργάζονται ένα ερέθισμα. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η ικανότητα τους να ελέγχουν την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, μέσω της κινητικής διαδικασίας, σκέψεις και συναισθήματα μπορούν να περάσουν από το ασυνείδητο σε ένα συνειδητό επίπεδο και ευθύς να αναγνωριστούν και να δουλευτούν. Ερευνώντας νέα κινητικά μοτίβα και δυναμικές το άτομο μπορεί να αναπτύξει προσαρμοστικές, εκφραστικές και επικοινωνιακές συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη της λειτουργικότητάς του και της ανεξαρτησίας του.

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ. Ο χοροθεραπευτής δου¬λεύοvτας με άτομα που έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς εστιάζει στις αλλαγές της εικόνας του σώματος και στα σωματικά όρια. Συναισθήματα απώλειας, θυμού και απογοήτευσης επεξεργάζονται από το άτομο. Το άτομο εξερευνεί τις ρεαλιστικές του ανάγκες όπως επίσης τους ρεαλιστικούς και μη ρεαλιστικούς του φόβους. Η κινητική θεραπεία βοηθά το άτομο να αναπτυχθεί μέσα στα προσωπικά του όρια και ικανότητες. Επίσης, η χοροθεραπεία έχει άμεσο αποτέλεσμα στην αποδοχή και τον έλεγχο των καταστάσεων από το άτομο.