Ψυ.Χο.Κίνησης Το δίκτυο Ψυχοθεραπευτών μέσω Χορού και Κίνησης είναι μία σύμπραξη επαγγελματιών ψυχοθεραπευτών μέσω της κίνησης – χορού. Όλα τα μέλη του δικτύου είναι εκπαιδευμένα σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master (Dance Movement Psychotherapy / Therapy) από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Κατά την κλινική τους πρακτική…

© 2014 Dimitrios Zachos
Top
Follow me: